ĐỒNG HỒ NAM

Đồng hồ sunrise NO.1142SA

950,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.1142SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise NO.1142PA

780,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.1142PA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: dây da

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise NO.1141SA

1,150,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.1141SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ sunrise 7001SA

3,510,000 ₫

3,900,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: 7001SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Tự động Nhật bản

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-30899M

1,650,000 ₫

 

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30899M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày - lịch thứ

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-30724M

1,800,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30724M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Kiểu máy: Japan Mov

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 6 kim, lịch ngày - thứ - 24h

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-50556M

1,850,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-50556M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Kiểu máy: Japan Mov

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 6 kim, lịch ngày, bấm giờ thể thao

Kích thước: 41mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-30830M

1,730,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30830M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-50547M

1,750,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-50547M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Kiểu máy: Japan Mov

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 6 kim, lịch ngày - 24h - bấm giờ thể thao

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-30875M

1,720,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30875M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Kim chỉ giờ, phút

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-40685M

1,250,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40685M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Kim chỉ giờ, phút

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Neos N-40674M

1,251,000 ₫

1,390,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40674M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Kim chỉ giờ, phút

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Neos N-40716M

1,550,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40716M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: dây da chính hãng

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Lịch ngày, thứ, 24h

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-40642M

1,090,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40642M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-40642M

1,090,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40642M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Neos N-40713M

1,350,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40713M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: dây caosu

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Lịch ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Neos N-30898AM

2,150,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30898AM

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Kiểu máy: Japan Mov

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày - thứ

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-30859M

1,190,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30859M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 36mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-40730M

1,650,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm:  N-40730M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Kiểu máy: Japan Mov

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
- 10%

Đồng hồ Orient FDB08001w0

4,320,000 ₫

4,800,000 ₫

Thương hiệu: Orient

Mã sản phẩm: FDB08001w

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Kiểu máy: Japan Mov

Năng lượng sử dụng: Automatic

Chất liệu vỏ: thép mạ vàng hồng

Chất liệu dây: dây da

Mặt kính: Mineral crystal

Chịu nước: 3ATM 

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 41mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng