ĐỒNG HỒ NAM

HOT

Đồng hồ Aolix AL3017M

3,825,000 ₫

4,500,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL7061G

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Tự động Nhật bản

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

 
 
Mua hàng

Đồng hồ Aolix AL7061G

1,800,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL7061G

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 6 kim, lịch ngày, thứ, 24h

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

 
Mua hàng

Đồng hồ Aolix AL9084G

1,550,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL9084G

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày, thứ

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

 
Mua hàng

Đồng hồ Aolix AL9100G

1,250,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL9100G

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

 
Mua hàng

Đồng hồ Aolix AL9093G

1,550,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL9093G

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

 
Mua hàng
- 20%

Đồng hồ Aolix AL7073G

1,894,400 ₫

2,368,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL7073G

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz (Miyota Nhật)

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: lịch ngày, lịch thứ, lịch tháng, tuần trăng

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Aolix AL9166G

1,500,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL9166G

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz (Miyota Nhật)

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Aolix AL7061

1,800,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL7061G

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 6 kim, lịch ngày, thứ, 24h

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM747SWC

950,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm:  DM747SWC

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày - tháng 

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise NO.1115SA

1,100,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm:  NO.1115SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch thứ - ngày

Kích thước: 41mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM770SWA

990,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM770SWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch thứ - ngày

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM737SWB

1,250,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm:  DM737SWB

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Hiển thị kim giờ và phút

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise NO.1130SA

1,100,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.1130SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch thứ - ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM771SWA

1,190,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM771SWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM766SWA

950,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM766SWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise 1109SA

0 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: 1109SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM768SWA

950,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM768SWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM746SWA

890,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM746SWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày - tháng

Kích thước: 37mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise NO.1126PA

950,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.1126PA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: Dây da chính hãng

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Hiển thị kim giờ và phút

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM782PWA

750,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM782PWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: Dây da chính hãng

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 Kim, lịch ngày - thứ

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng