Đồng hồ Neos

Đồng hồ Neos N-30899M

1,650,000 ₫

 

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30899M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày - lịch thứ

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-30724M

1,800,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30724M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Kiểu máy: Japan Mov

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 6 kim, lịch ngày - thứ - 24h

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-50556M

1,850,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-50556M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Kiểu máy: Japan Mov

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 6 kim, lịch ngày, bấm giờ thể thao

Kích thước: 41mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-30830M

1,730,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30830M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
- 10%

Đồng hồ Neos N20688A-C

2,069,100 ₫

2,299,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N20688A-C

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim + 2 kim rốn, lịch mặt trăng

Kích thước: 31mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-40685L

1,250,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40685L

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Kim chỉ giờ, phút

Kích thước: 27mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-30875L

1,850,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30875L

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Kim chỉ giờ, phút

Kích thước: 27mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-40676L

1,450,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40676L

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 27mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-50547M

1,750,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-50547M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Kiểu máy: Japan Mov

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 6 kim, lịch ngày - 24h - bấm giờ thể thao

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-30875M

1,720,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30875M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Kim chỉ giờ, phút

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-40685M

1,250,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40685M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Kim chỉ giờ, phút

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Neos N-40674M

1,251,000 ₫

1,390,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40674M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Kim chỉ giờ, phút

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Neos N-40716M

1,550,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40716M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: dây da chính hãng

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Lịch ngày, thứ, 24h

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-40642M

1,090,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40642M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-40642M

1,090,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40642M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Neos N-40713M

1,350,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40713M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: dây caosu

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Lịch ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Neos N-30898AM

2,150,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30898AM

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Kiểu máy: Japan Mov

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày - thứ

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-30859M

1,190,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-30859M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 36mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-40730M

1,650,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm:  N-40730M

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Kiểu máy: Japan Mov

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Neos N-40577A

1,330,000 ₫

Thương hiệu: Neos

Mã sản phẩm: N-40577A

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: dây da

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Lịch ngày

Kích thước: 26mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng