ĐỒNG HỒ CHÍNH HÃNG

Đồng hồ sunrise NO.9938AA

720,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.9938AA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 26mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ sunrise NO.2131SA

1,450,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.2131SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, kim giây hình hoa độc đáo

Kích thước: 28mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DL692PWA

750,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm:  DL692PWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: dây da

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 2 kim

Kích thước: 26mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DL780PWA

750,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm:  DL780PWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: dây da

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch thứ - ngày

Kích thước: 27mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DL769PWA

960,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm:  DL769PWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: dây da

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 2 kim

Kích thước: 26mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM747SWC

950,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm:  DM747SWC

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày - tháng 

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise NO.1115SA

1,100,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm:  NO.1115SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch thứ - ngày

Kích thước: 41mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM770SWA

990,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM770SWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch thứ - ngày

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM737SWB

1,250,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm:  DM737SWB

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Hiển thị kim giờ và phút

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise NO.1130SA

1,100,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.1130SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch thứ - ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM771SWA

1,190,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM771SWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM766SWA

950,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM766SWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise 1109SA

0 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: 1109SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM768SWA

950,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM768SWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM746SWA

890,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM746SWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày - tháng

Kích thước: 37mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise NO.1126PA

950,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.1126PA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: Dây da chính hãng

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: Hiển thị kim giờ và phút

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise DM782PWA

750,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: DM782PWA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: Dây da chính hãng

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 Kim, lịch ngày - thứ

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise NO.1142SA

950,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.1142SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise NO.1142PA

780,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.1142PA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: dây da

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 38mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ sunrise NO.1141SA

1,150,000 ₫

Thương hiệu: Sunrise

Mã sản phẩm: NO.1141SA

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ 316l

Chất liệu dây: thép không gỉ 316l

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng