ĐỒNG HỒ CHÍNH HÃNG

Đồng hồ Starke SK012PM

1,450,000 ₫

Thương hiệu: Starke

Mã sản phẩm: SK012PM

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Chạy pin

Chất liệu vỏ: Thép chống gỉ

Chất liệu dây: Dây da

Mặt kính: Kính Saphia

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 40mm 

Mua hàng

Đồng hồ Starke SK016AM

1,950,000 ₫

Thương hiệu: Starke

Mã sản phẩm: SK016AM

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Chạy pin

Chất liệu vỏ: Thép chống gỉ

Chất liệu dây: Thép chống gỉ

Mặt kính: Kính Saphia

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 41mm 

Mua hàng

Đồng hồ Starke SK008AL

800,000 ₫

Thương hiệu: Starke

Mã sản phẩm: SK008AL

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Chạy pin

Chất liệu vỏ: Thép chống gỉ

Chất liệu dây: Thép chống gỉ

Mặt kính: Kính Saphia

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 26mm 

Mua hàng

Đồng hồ Starke SK004 PL

750,000 ₫

Thương hiệu: Starke

Mã sản phẩm: SK004PL

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Chạy pin

Chất liệu vỏ: Thép chống gỉ

Chất liệu dây: Dây da

Mặt kính: Kính Saphia

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 26mm 

Mua hàng

.Đồng hồ Starke SK003PM

1,100,000 ₫

Thương hiệu: Starke

Mã sản phẩm: SK003PM

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Chạy pin

Chất liệu vỏ: Thép chống gỉ

Chất liệu dây: Dây da

Mặt kính: Kính Saphia

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày, thứ

Kích thước: 40mm 

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Starke SK001AM

1,150,000 ₫

Thương hiệu: Starke

Mã sản phẩm: SK022AM

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Chạy pin

Chất liệu vỏ: Thép chống gỉ

Chất liệu dây: Thép chống gỉ

Mặt kính: Kính Saphia

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 38mm 

 
Mua hàng

Đồng hồ Starke SK001AM

1,150,000 ₫

Thương hiệu: Starke

Mã sản phẩm: SK022AM

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Chạy pin

Chất liệu vỏ: Thép chống gỉ

Chất liệu dây: Thép chống gỉ

Mặt kính: Kính Saphia

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 38mm 

Mua hàng

Đồng hồ Starke SK022AM

3,750,000 ₫

Thương hiệu: Starke

Mã sản phẩm: SK022AM

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Automatic

Chất liệu vỏ: Thép chống gỉ

Chất liệu dây: Thép chống gỉ

Mặt kính: Kính Saphia

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày, thứ

Kích thước: 41mm 

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Starke SK081AL

1,575,000 ₫

2,250,000 ₫

Thương hiệu: Starke

Mã sản phẩm: SK081AL

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Chạy pin

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: Ceramic

Mặt kính: Kính Saphia

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 33mm

Mua hàng
- 20%

Đồng hồ Skagen SKW2149

1,800,000 ₫

2,250,000 ₫

Thương hiệu: Skagen

Mã sản phẩm: SKW2149

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Kính khoáng

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim 

Kích thước: 30mm

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Aolix AL1030

1,224,000 ₫

1,530,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL1030

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim 

Kích thước: 28mm

Bảo hành: 24 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Aolix AL9099L

1,350,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL9099L

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim 

Kích thước: 28mm

Bảo hành: 24 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Aolix AL9072

1,100,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL9072L

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: kim chỉ giờ, phút

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Aolix AL9046L

1,050,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL9046L

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: Dây da

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim 

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng

Đồng hồ Aolix AL1028L

1,150,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL1028L

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim 

Kích thước: 24mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đồng hồ Aolix AL1020L

1,317,500 ₫

1,550,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL1020L

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nữ

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: kim chỉ giờ, phút

Kích thước: 31mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
- 15%

Đồng hồ Aolix AL9138G

1,402,500 ₫

1,650,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL9138G

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

Mua hàng
- 5%

Đồng hồ Aolix AL9134G

1,377,500 ₫

1,450,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL9134G

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Quartz

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim, lịch ngày

Kích thước: 39mm

Bảo hành: 12 tháng

 
Mua hàng
HOT

Đồng hồ Aolix AL3017M

3,825,000 ₫

4,500,000 ₫

Thương hiệu: Aolix

Mã sản phẩm: AL7061G

Xuất xứ: Chính hãng

Kiểu dáng: Nam

Năng lượng sử dụng: Tự động Nhật bản

Chất liệu vỏ: thép không gỉ

Chất liệu dây: thép không gỉ

Mặt kính: Sapphire

Chịu nước: 3ATM tiêu chuẩn

Chức năng: 3 kim

Kích thước: 40mm

Bảo hành: 12 tháng

 
 
Mua hàng